Hasící přístroje – Práškové

Univerzální hasicí přístroje určené k hašení požárů třídy A, B i C s širokým uplatněním, a to nejen v průmyslu, dopravě, veřejných prostorách, ale i v domácnostech.
Hasící přístroje s hmotností hasiva do 4 kg najdou uplatnění všude tam, kde je požadován malý a skladný univerzální hasicí přístroj, umožňující rychlou a efektivní likvidaci případného zahoření, a to jak v domácnostech, tak dílnách. Především jsou ideální výbavou osobních automobilů (typ P1B / ETS, P1Pa / ETS, P1F / ETS, příp. P2F / ETS).
Hasicí přístroje s hmotností vyšší než 4 kg jsou určeny k použití zejména v průmyslu, energetice, důlním hornictví, ale také v železniční přepravě, v nákladních automobilech, kancelářích, chatách či domácnostech. Jde o výkonné, spolehlivé univerzální hasicí přístroje, které mají vzhledem ke svým užitným parametrům velmi příznivou cenu. Hasicí přístroj typ P6Fp / ETS (34A, 233B, C) plně vyhovuje podmínkám vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb spolu s hlásiči kouře, které rovněž najdete v širokém sortimentu společnosti VÍTKOVICE HTB a.s.

Hasicí přístroj práškový s 1kg hasiva  – P1B / ETS (s držákem) NENÍ SKLADEM

Hasící schopnost 21B,C
Množství náplně 1 Kg
Typ hasiva OGNIOTEX 109
Doba činnosti  6 sec.
Teplotní rozsah použití  -30°C až 60 ° C
Výtlačný prostředek  CO2 v tl. patroně
Pracovní tlak při 20 °C:
Celková hmotnost  1.6kg

Hasicí přístroj práškový s 1kg hasiva  – P1F MP / ETS (s držákem)

Hasící schopnost 8A 34B C
Množství náplně 1 Kg
Typ hasiva FUREX STANDARD  ABC
Výtlačný prostředek  Dusík N2
Doba činnosti  6 sec.
Teplotní rozsah použití  -30°C až 60 ° C
 Výška
Pracovní tlak při 20 °C
 12 barů
Celková hmotnost  1,8kg

Hasicí přístroj práškový s 2kg hasiva  – P2F MM (s držákem)

Hasící schopnost 13A 89B
Množství náplně 2 Kg
Typ hasiva  FUREX ABC PLUS
Doba činnosti  9sec.
Teplotní rozsah použití  -30°C až 60 ° C
Výtlačný prostředek  Dusík N2
Pracovní tlak při 20 st.  15 +- 0,1 bar
Celková hmotnost  3,8kg

Hasicí přístroj práškový s 2kg hasiva   P2Fp (s držákem)

Je to další možný typ hasicího přístroje se 2kg hasiva  – malý vysoce účinný HP s nadstandardní hasicí schopností (13A, 89B, C) vhodný do domácnosti nebo do auta. Technické parametry tohoto typu jsou shodné s typem P2F MM kromě navýšené třídy požáru – C .

Hasicí přístroj práškový s 4kg hasiva –  P4F MP (s držákem)

Hasící schopnost 13A 113B C
Množství náplně/Typ 4 Kg/FUREX ABC PLUS
Výtlačný prostředek  Dusík N2
Doba činnosti  12 sec.
Teplotní rozsah použití   -30°C až 60 ° C
Výška
Pracovní tlak při 20 °C:
 15 +- 0,1 bar
Celková hmotnost  6,8 kg

Hasicí přístroj práškový s 6kg hasiva – P6F/MM (s držákem)

Hasící schopnost 27A 183B C
Množství náplně 6 Kg
Typ hasiva  FUREX ABC STANDARD
Doba činnosti  15 sec.
Teplotní rozsah použití  -30°C až 60 ° C
Výtlačný prostředek  Dusík N2
 Pracovn tlak při 20 °C   15 +- 0,1 bar
Celková hmotnost  9,9 kg

Hasicí přístroj práškový s 6kg hasiva P6F MP  s hasicí schopností 43A,233B,C (s držákem)

Tento typ hasicího přístroje rovněž vyhovuje vyhl. MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Maximální hmotnost plného hasicího přístroje 9,9kg, hasivo FUREX STANDARD ABC, minimální doba činnosti 15 sec., rozsah funkčních teplot shodný s údaji pro P6F MM, výtlačný plyn je dusík N2 a pracovní tlak totožný s údaji pro typ P6F MM.

Hasicí přístroj práškový s obsahem hasiva 9kg – P9F (s držákem)

Hasící schopnost 34A 233B C
Množství náplně 9 Kg
Výtlačný prostředek  Dusík N2
Doba činnosti  15 sec.
Teplotní rozsah použití  -30°C až 60 ° C
Průměr nádoby
Celková hmotnost  15kg

Všechny hasicí přístroje jsou vyrobeny v souladu s platnými evropskými normami řady EN3, výroba a servis v systému ISO 9001. Splňují nařízení směrnice 97/23/ES o tlakových zařízeních.