Hasící přístroje – CO2

Hasící přístroje s náplní CO2 nezanechávají při hašení žádné zbytky hasicí látky, jsou ideální pro hašení jemné mechaniky, spalovacích nebo elektrických motorů a jejich doplňkových zařízení, např. spouštěčů, karburátorů, elektrických spínačů, zařízení na zpracování údajů apod. Uplatnění nacházejí především v oblasti průmyslu, setkáme se s nimi např. i v laboratořích a elektrorozvodnách. Umístění a skladování je možné i na volném prostranství, a to i v zimním období (jsou použitelné i při -30o C, typ CO2 5F).Tvar proudnice zaručuje cílený proud hasiva na místo požáru. Hasicí přístroje jsou ve shodě se všemi platnými evropskými směrnicemi, normami a bezpečnostními předpisy o tlakových nádobách. Životnost je maximálně 40 let.

Hasicí přístroj s náplní CO2 2kg – CO2 2/A (s držákem)

Hasící schopnost 34B
Množství náplně 2 Kg
Výtlačný prostředek Oxid uhličitý (CO2)
Doba činnosti 6 sekund
Teplotní rozsah použití -20 až + 60 °C
Výška 543 mm
Průměr nádoby 105 mm
Celková hmotnost 7 Kg

Hasicí přístroj s náplní CO2 5 kg – CO2 5/MP

Hasící schopnost 89B
Množství náplně 5 Kg
Výtlačný prostředek Oxid uhličitý (CO2)
Doba činnosti 9 sekund
Teplotní rozsah použití -30 až + 60 °C
Výška 660 mm
Průměr nádoby 140 mm
Celková hmotnost 14 Kg

Mimo přenosných hasicích přístrojů CO2 dodáváme, jakožto autorizovaný distributor  společnosti VÍTKOVICE HTB a.s. rovněž pojízdné hasicí přístroje s náplní CO2 jejichž výroba probíhá v souladu s platnou evropskou normou EN 1866-1:2008. Dříve dodávaný typ CO2 2×30/ETS byl nahrazen 50 kg hasicím přístrojem s jednou tlakovou láhví. Pojízdné hasicí přístroje se dle uvedené normy vyrábějí a dodávají s náplněmi 10kg, 20kg, 30 kg a 50 kg. 

POJÍZDNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Typové označení Hasicí schopnost Množství náplně Doba činnosti Zkušební tlak Provozní teploty Celková hmotnost
CO2 1×30 233B 30 kg minimálně 27 sekund 300 bar -30oC ÷ +60°C 95 kg
CO2 1×50 233B 50 kg minimálně 36 sekund 300 bar -30oC ÷ +60°C 155 kg

SPECIÁLNÍ HASICÍ PROSTŘEDEK 2X (s držákem)

Hasicí prostředek 2X je určen k hašení elektronických zařízení pod napětím. Udržení plynné fáze oxidu uhličitého během celého procesu hašení účinně předchází vzniku tepelného šoku, který vzniká při hašení klasickým “sněhovým” hasicím přístrojem. Speciální kostrukce vyústění s výstřikovou tryskou umožňuje přivedení hasiva na zdroj ohně bez poškození nejbližšího okolí. Vhodný je zejména k hašení monitorů výpočetní techniky, ovladačů malých strojních zařízení, audio-video zařízení. Společnost VÍTKOVICE HTB a.s., je jeho výhradním prodejcem pro Českou a Slovenskou republiku.

Hasicí přístroje jsou vyrobeny v souladu s platnými evropskými normami řady EN3, výroba a servis   v  systému   ISO 9001.

Splňují nařízení směrnice 97/23/ES o tlakových zařízeních.