Služby

Zajišťujeme kompletní služby v PO a BOZP

Technicko-organizační činnost v požární ochraně a služby bezpečnosti práce

 • EXTERNÍ KONTROLY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
 • PROVOZNÍ REVIZE HYDRANTŮ
 • ŮDRŽBA – PERIODICKÉ ZKOUŠKY – OPRAVY
 • PLNĚNÍ
 • MONTÁŽE
 • PRODEJ
 • POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (kontrola prostupů a ucpávek, práce s protipožárním materiálem Promat)
 • KONTROLA POŽÁRNÍCH KLAPEK
 • PRODEJ BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK

Dále nabízíme

 • opravy a servis hasicích přístrojů a hasicích prostředků
 • kontroly, periodické zkoušky a kompletace přenosných a pojízdných hasicích přístrojů a hydrantových systémů
 • zajištění zpracováníní dokumentace a technických zpráv PO, včetně posouzení požárního nebezpečí, školení a odborná příprava v požární ochraně
 • poradenská činnost v určování počtu a druhu hasicích přístrojů, preventivní kontroly osobou odborně způsobilou
 • revize tlakových lahví na dopravu plynu
 • plnění CO2 , prodej, a tlakové zkoušky tlakových lahví